Uncategorized

Kratko poročilo o delu Združenja zavarovalnih agencij, GIZ

By 16. septembra, 2013 19 septembra, 2013 No Comments

1. Avtentična razlaga državnemu zboru v zvezi z ZDFS
Uprava ZZA, GIZ zelo aktivno dela na področju ukinitve davka na finančne storitve zavarovalnih storitev (ZDFS). Poslali smo avtentično razlago prof. dr. Šimeta Ivanjka v državni zbor, opravili številne razgovore s pristojnimi službami in sedaj pričakujemo razpravo v državnem zboru. V kolikor zgoraj navedene aktivnosti ne bodo uspele, bomo sprožili ustavni spor, ki pa bo povezan dodatnimi finančnimi stroški.

2. Spremembe AZN
Sodelujemo pri uvedbi sprememb našega dela z AZN, ki bo na našem srečanju v začetku novembra, predstavila te spremembe. Spremembe pričnejo veljati v naslednjem letu.

3. Sodelovanje s Slovenskim zavarovalnim združenjem
Sodelujemo s Slovenskim zavarovalnim združenjem pri razgovorih in spremembah, ki jih narekuje Evropska direktiva na področju dela zavarovalnih zastopnikov in agencij.

4. Urejamo vso dokumentacijo, ki je potrebna za poslovanje ZZA, GIZ. Za našo prepoznavnost urejamo tudi spletno stran in sodelujemo na mednarodnih konferencah (SORS 2013 v Sarajevu).

5. Srečanje vseh članov v mesecu novembru
V začetku meseca novembra organiziramo predavanja in okroglo mizo z uglednimi gosti: prof. dr. Šimetom Ivanjkom, g. Sergejem Simonitijem, direktorjem AZN, mag. Mirkom Kalužo, direktorjem SZZ, predsednikom sveta združenja pri SZZ, prof. dr. Ludvikom Toplakom, predsednikom Alma Mater Evropaea ECM ter prof. dr. Marijanom Ćurkovićem, članom Inštituta za zavarovalništvo na Hrvaškem in predsednikom hrvaškega zavarovalnega združenja.

6. Na naše povabilo in predstavitev našega poklica, sta sprejela povabilo k častnemu članstvu, prof. dr. Šime Ivanjko, ki je hkrati član Inštituta za zavarovalništvo v Mariboru in prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik izobraževalne inštitucije Alma Mater Evropaea – ECM. Listina jima bo podeljena na našem prvem skupnem srečanju meseca novembra.

7. Člani Inštituta za zavarovalništvo v Mariboru
Postali smo člani inštituta za zavarovalništvo v Mariboru, kjer lahko dobimo strokovno pomoč vrhunskih strokovnjakov pri reševanju vprašanj in problematike s področja zavarovalništva. Tako smo pridobili avtentično razlago Zakona o davkih na finančne storitve (ZDFS) prof. dr. Šimeta Ivanjka. Vsi, ki boste želeli vstopiti na hrvaško tržišče, vam lahko svetuje prof. dr. Marijan Ćurković, član Inštituta za zavarovalništvo, bivši direktor družbe Croatia osiguranje in soavtor Zakona o zavarovalništvu na Hrvaškem.

Rezultati našega dela in prihodnost poklica zavarovalnega zastopnika zahteva nenehno aktivno sodelovanje pri oblikovanju pravil, ki jih narekujejo določene inštitucije.

Da bomo enakopravni sogovorniki pri oblikovanju naše prihodnosti, potrebujemo MOČ. Moč vsakega združenja se meri po številu njegovih članov.

SODELUJTE PRI IZGRADNJI NAŠEGA ZDRUŽENJA IN ZAGOTOVITE MOČ – povabite k članstvu vsaj enega novega člana.

Uprava ZZA, GIZ
Dragica Korenjak, dipl. managerka