zasl. prof. dr. Šime Ivanjko

Šime Ivanjko, rojen 1940, doktor pravnih znanosti, je bil kot redni profesor nosilec Gospodarskega prava,  Zavarovalnega prava, Prava konkurence in poslovne etike, Stečajnega prava in Prava intelektualne lastnine na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Šime Ivanjko je soustanovitelj Društva pravnikov v gospodarstvu v Mariboru, ki deluje že od leta

1964. Bil je tudi njegov dolgoletni predsednik. Bil je Predsednik Častnega sodišča Pri gospodarski zbornici Jugoslavije in pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Predsednik združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije. Kot soustanovitelj  je sodeloval je pri ustanovitvi več inštitutov in dveh zavarovalnic. Že drugo mandatno dobo je podpredsednik Zveze društev pravnikov Slovenije. Za svoje delo v pravniških poklicnih združenjih je prejel vrsto priznanj, tako na domači kot tudi na mednarodni ravni. Opravlja  funkcijo častnega konzula Republike Hrvaške. Redni je član Akademije pravnih znanosti Hrvaške.

Zveza društev pravnikov Slovenije mu je leta 2003 podelila najvišje priznanje za življenjsko delo. Upokojen od 2012. Senat Univerze v Mariboru mu je 17.9.2012 podelil naslov zaslužnega profesorja.

 

prof. dr. Ludvik Toplak

Leta 1992 je bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije kot kandidat Slovenske ljudske stranke. 9. novembra 1993 je odstopil kot poslanec, saj je bil imenovan za rektorja Univerze v Mariboru. Funkcijo rektorja je opravljal tri mandate do leta 2002. Leta 2001 je prejel priznanje Ambasador znanosti. Leta 2002 je bil imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri Svetemu sedežu. Po vrnitvi v Slovenijo je dve leti predaval civilno in stvarno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, občasno pa je predaval tudi na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Od leta 2007 je predsednik zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor.

Bil je član predsedstva Evropske rektorske konference in predsednik Podonavske rektorske konference. Predsedoval je raziskovalno-razvojni komisiji pri slovenskem gospodarskem in raziskovalnem predstavništvu v Bruslju in upravnemu odboru Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, bil je guverner Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem na Dunaju. Dr. Ludvik Toplak je od leta 2012 častni občan Mestne občine Maribor.

Stanislav Zavec