Združenje je bilo ustanovljeno 26.01.1998. Ustanovni člani združenja so: SAFE INVEST-MREŽA d.o.o. iz Ptuja, ZAP, zavarovalniško posredovanje iz Murske Sobote, PRIMIT, podjetje za zavarovalne posle iz Ljubljane in POOL agencij Adriatic zavarovalne družbe s sedežem v Ljubljani.

 

Namen in cilji združenja

 

Osnovni namen Združenje zavarovalnih agencij, GIZ je predvsem:

  • združiti vse gospodarske subjekte v slovenskem prostoru, ki opravljajo zavarovalno zastopniško ali posredniško dejavnost;
  • z drugimi združenji in organizacijami uresničevati skupne interese upoštevajoč temeljne cilje združenja;
  • enotno nastopati pri uveljavljanju zahtev članov združenja in konstruktivno sodelovati z združenjem zavarovalnic;
  • državnim organom predlagati rešitve v interesu kvalitetnejšega in učinkovitejšega dela zavarovalnih agencij in zastopnikov;
  • izvajati dejavnosti, ki so v skupnem interesu vseh članov združenja. Vključevati se v podobna mednarodna združenja.

 

Pristop novih članov

 

Združenje sprejema nove člane. V kolikor želite pristopiti, izpolnite prijavnico v PDF dokumentu ter pošljite na naslov združenja.

 

Osebna izkaznica

 

Združenje zavarovalnih agencij, GIZ
Ulica Pohorskega bataljona 14
2000 Maribor

GIZ vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor, pod vl. št. RG 1/10338-00 z dne 26.1.1998
Matična številka: 1253883
Davčna številka: 20104553
TRR: SI56 0215 0005 0727 695 (NLB d.d.)