Uncategorized

Knjižna novost za zavarovalne zastopnike, posrednike in druge delavce v zavarovalništvu

By 31. marca, 2015 No Comments

Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru je izdal posebno publikacijo »Zavarovalno pravo v sodni praksi« v kateri so obravnavani primeri iz sodne prakse v zadnjih 40-ih letih. Avtor knjige je zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, ki se že več kot petdeset let ukvarja z zavarovalništvom in je napisal vrsto knjig ter strokovnih člankov o zavarovalnih vprašanjih. Je soustanovitelj prvih dveh zasebnih zavarovalnic in je opravljal delo v zavarovalnicah od telefonista do člana uprave oziroma člana nadzornega sveta.

Zanimivost te knjige je, da sodna praksa na področju zavarovalništva v zadnjih 100 letih temelji na zasnovi Zakona o zavarovalni pogodbi Avstrije iz leta 1917, ki je bil kljub družbeno ekonomskim spremembam prenesen, preko jugoslovanskega Zakona o obligacijskih razmerjih iz leta 1978, v slovenski Obligacijski zakonik iz leta 2002. Gre za sodoben praktičen pripomoček za vsakega delavca v zavarovalništvu, zlasti pa za zavarovalne zastopnike in posrednike. V 852-ih objavljenih sodnih odločbah je mogoče najti odgovor na marsikatero konkretno, še danes sporno vprašanje na področju zavarovalnih razmerij.

Direktor Agencije za zavarovani nadzor g. Sergej Simoniti je v svoji uvodni besedi posebej poudaril, da gre pri pričujočem delu za pomembnem prispevek k zavarovalni stroki in da je objavljena sodna praksa izredno pomemben pravni vir za razvoj vladavine prava na področju zavarovalništva.

Knjiga obsega 468 strani in jo je mogoče naročiti po ceni 25,00 EUR (založnik ni zavezanec za DDV) na elektronskem naslovu: izo.pija@gmail.com.

Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru