Uncategorized

Dopis Alma Mater Europaea – akreditirani študijski program Finančne storitve z modulom Zavarovalništvo

By 22. novembra, 2013 No Comments

Spoštovana ga. predsednica,

Dragica Korenjak, dipl. manag.,

Glede na predhodne razgovore, glede izobraževanja kadrov vas obveščamo:

1.    da ima Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (AMEU – ECM) akreditirani študijski program Finančne storitve z modulom Zavarovalništvo (I. in II. bolonjska stopnja),

2.    Management (Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov – UVPS) z moduli za Zavarovalništvo (I. in II. bolonjska stopnja),

3.    evropske poslovne študije – EPŠ, v Sloveniji in na Hrvaškem,

4.    da bo AMEU  – ECM izvajala za posamezna interesna področja, kot je Zavarovalništvo, za posamezne, pod 1. in 2. točko navedene programe, tako, da bo sklop teh predmetov, kar obsega približno 1/3 celotnega študija, možno organizirati za skupine interesentov posebej,

5.    da bodo zainteresirani kandidati, ob predpostavki, da izpolnjujejo pogoje, lahko poslušali predmete in opravili predpisane aktivnosti s področja Zavarovalništva na nivoju, ki odgovarja akreditiranemu programu in bodo v primeru vpisa na popoln študij ti predmeti priznani.

Vsebina izbirnih predmetov se bo definirala s strokovnimi predstavniki zavarovalniških institucij, da se bodo upoštevale uporabne potrebe s področja zavarovalništva in s tem potrebe delodajalcev.

Študijski predmetniki bodo tudi segmentirali po skupinah, ločeni za I. in za II. stopnjo ter v partnerstvu s tujimi mednarodnimi univerzami, za III. bolonjsko stopnjo.

Programi se bodo izvajali v domačem, v hrvaškem ali v angleškem jeziku, ob predpostavki zadostnega števila interesentov.

Izvedba programa je možna ob predpostavki vsaj 30 kandidatov s tem, da se za povečano število, za vsakih 10 študentov, cena zniža za 5% (npr. za 50 študentov je cena 10% nižja).

Lokacije so možne v Mariboru, Ljubljani ali v Murski Soboti, sicer pa se vsa predavanja snemajo in študenti lahko tudi preko informacijske tehnologije spremljajo predavanja on-line, interaktivno v realnem času ali poljubno gledajo posnetke predavanj. AMEU – ECM ima akreditirani študij na daljavo.

Razpis za izvedbo je odprt in študij se začenja s 1. februarjem 2014 pod pogojem, da je do konca decembra 2013 prijavljenih vsaj 30 kandidatov za določeno vsebino.

AMEU – ECM organizira tudi mednarodne strokovne posvete z Inštitutom za zavarovalništvo ter mednarodne znanstvene in strokovne konference  kot je Društvo i tehnologija (DIT – Society and Technology) v Opatiji, od 26. – 28. junija 2014, ki je posvečen novostim na področju zavarovalništva.

 

S spoštovanjem.

prof. dr. Ludvik Toplak

predsednik AME-ECM
prorektor AME

Gosposka ulica 1
2000 Maribor
www.almamater.si
Tel: 02 / 250 1999
Fax: 02/ 250 1998
e-mail: ludvik.toplak@almamater.si